dimecres, 25 de juny de 2008

Etiquetes de recerca

  1. anchor: text (cerca pàgines que continguen la paraula o expressió específica en text d'un enllaç)
  2. applet:clase (cerca pàgines que continguen un subprograma com pot ser Java, etc)
  3. domain: nom del domini (pàgines que es trobin dins del domini que s'especifica)
  4. host: nom (cerca les pàgines d'un ordinador específic)
  5. image: nom del arxiu (cerca les pàgines amb imàgens que tinguen el nom de l'arxiu concret)
  6. like: text URL (cerca pàgines paregudes a la URL específica o relacionades amb ella)
  7. link: text URL (cerca les pàgines que tinguen un vincle a una pàgina amb el text URL específic)
  8. text: text (cerca les pàgines amb el text específic en qualsevol part del web menys en les imatges)
  9. title: text (cerca les pàgines que tinguen la paraula o expressions especificades en el títol)
  10. url: text (cerca les pàgines que tinguen una paraula o expressió esepcífica a la URL)

FORMAT:
- "title: traducció jurídica"
- "host: shopping.com"
- "text: competències del traductor"
- "applet: Java"