dijous, 26 de juny de 2008

Operadors lògics

També anomenats operadors booleans són tres: AND, OR i NOT:
  • AND permet indicar que només volem recuperar aquells documents que tinguen les dues paraules: traducció AND científica
  • OR permet indicar que volem recuperar els documents que tinguen o bé una paraula o bé l'altra: traducció OR científica
  • NOT permet eliminar aquells documents que no volem on aparega la paraula que indiquem: traducció NOT científica
Aquests operadors es poden utilitzar al mateix temps: (escalfament AND global) NOT (efecte AND hivernacle).

Un altre truc que jo utilitze és posar entre cometes les paraules que vull buscar: "Quadern de traducció"