divendres, 13 de juny de 2008

LexisNexis

La base de dades LexisNexis Academic és una gran base de dades global que
ofereix informació per a professionals de les finances, del dret,
economistes, periodistes, investigadors, estudiants, etc. Està dissenyada
per cercar informació en diferents fonts de informació simultàniament.
Permet enviar notícies, guardar-les, crear alertes, etc. Amb més de 42000
fonts, LexisNexis Academic és un dels recursos més complets (inclou
periòdics, revistes, emissions de radio i televisió, blogs, arxius
d’empreses i informació financera, etc.).