dimecres, 25 de juny de 2008

Operadors textuals

Aquest operadors et permeten buscar text en una posició concreta del text. N'hi han de quatre tipus: existència, adjacència, proximitat i truncament.

1. Existència. Aques poden forçar l'aparició o no aparició del text que cerquem dins del document.
  • Presència obliguen a que aparega la paraula indicada: +paraula
  • Absència obliguen a que no aparega la paraula indicada: -paraula
2. Ajacència. Les dues paraules han d'anar una darrere de l'altra: paraula ADJ paraula

3. Proximitat. Les paraules han de ser a prop l'una de l'altra, normalment sol haver uan distància d'entre 10 o 20 paraules: paraula NEAR paraula

4. Truncament.
  • Prefixe. Es buscarà qualsevol paraula que acabi amb el text especificat: *ordinador (microordinador, multiordenador, etc.)
  • Sufixe. Es buscarà qualsevol paraula que comenci amb el text especificat: proces* (processador, etc.)
  • Centre. Es buscarà qualsevol paraula que comenci i acabi amb el text especificat: proces*s (procesos, processaments, etc.)